ادبیات

مجموعه آثار يغمای جندقی

به کوشش سيد علی ال داود

جلد اول: دیوان اشعار، 588 صفحه

قیمت: 30000 تومان

جلد دوم: مکاتیب و منشات،  430 صفحه

 

دیوان ملک الشعرای بهار (2جلدی)

 به کوشش چهرزاد بهار

چاپ دوم، 1394

 قیمت: 95000 تومان

مهستی گنجه ای 

به کوشش معین الدین محرابی

چاپ اول، 1382. در 248 صفحه

قیمت: 10000  تومان

 

مکتب حافظ (2جلدی)

 منوچهر مرتضوی

چاپ ششم، 1395.  890 صفحه

 قیمت دوره: 65000  تومان

دیوان رودکی

به کوشش منوچهر دانش پژوه

چاپ دوم، 1384. در 128 صفحه

 قیمت: 5000 تومان

ياد يار مهربان (مرزهای شرقی شعر پارسی)  د

 دکتر ميرزا ملا احمد با مقدمه ايرج افشار

چاپ اول،  زمستان 1380.  در850 صفحه

 قیمت:  19500   تومان

فرهنگ ادبیات فارسی

زهرا خانلری

با مقدمه دکتر پرویز ناتل خانلری

چاپ چهارم، 1385. در 558 صفحه

 قیمت: 15000 تومان

داستان من و شعر

نزار قبانی

ترجمه دکتر غلامحسین یوسفی، دکتر یوسف بکار

چاپ دوم، 1386. در 248 صفحه

 قیمت: 7000 تومان

پانزده گفتار

 مجتبی مینوی

 چاپ چهارم1383، 528 صفحه   

 

 

مينوی بر گستره ادبيات

 مجموعه مقالات استاد مجتبی مينوی

به کوشش ماه منير مينوی

چاپ اول، 1381. در 624 صفحه

 قیمت:  20000 تومان

 جهان - متن- منتقد

(کتابی مهم در زمينه نقد ادبی)

ادوارد سعید

ترجمه اکبر افسری

قیمت: 15000تومان

 

نفثه المصدور

 شهاب الدين محمد خرندزی

به تصحيح دکتر اميرحسين يزدگردی

چاپ پنجم، 1394. 938صفحه

قیمت: 65000تومان

 پرده گلريز

(تکرار مضمون در کلام حافظ)

 دکتر ابراهيم قيصری

 چاپ اول،1380. در368 صفحه

قیمت: 7500 تومان

 

ابيات بحث انگيز حافظ

(بحثی درحافظ شناسی)

 دکتر ابراهيم قيصری

چاپ اول، زمستان 1380. 850 صفحه

قیمت: 18000 تومان

بررسی انتقادی رباعيات خيام

آرتور کريستين سن

ترجمه و توضيحات از:دکتر فريدون بدره ای

چاپ اول، 1374. 231 صفحه

قیمت:  15000 تومان

 

گزيده هايی از تذکره الاوليا

آرتور جان آربری

ترجمه دکتر فريدون بدره ای

چاپ اول، زمستان 1377. در368 صفحه

قیمت: 7000 تومان

برخورد انديشه ها

دکتر جواد حديدی

چاپ اول، 1365. در241 صفحه

قیمت:  5000 تومان

 

سند باد نامه  

سروده عضدی یزدی 

 به تصحیح محمد جعفر محبوب

چاپ اول، 1381، 312 صفحه

 قیمت: 15000 تومان

هفتاد سخن:

مجموعه مقالات دکتر پرويز ناتل خانلری

1- شعر و هنر

 2- فرهنگ و اجتماع

3- از گوشه و کنار ادبيات فارسی

4 - شيوه های نو در ادبيات جهان

 قیمت دوره 4 جلدی:60000 تومان

 

از مجموعه خمسه نظامی:

با مقدمه و توضيحات و فرهنگ لغات

از دکتر بهروز ثروتيان

- هفت پيکر

قیمت: 17000 تومان

- شرفنامه 

قیمت: 17000 تومان

- اقبال نامه

قیمت: 15000  تومان

روشنايی نامه

(بحثی درهستی شناسی اسماعيليه )

ناصر خسرو قباديانی

به تصحيح تحسين يازيجی.ويرايش بهمن حميدی

چاپ اول، 1363. در88 صفحه

قیمت:  4000 تومان

 

باباطاهر نامه

(مجموعه مقالات تحقيقی همراه با رباعيات اصيل )

به کوشش پرويز اذکايی

چاپ اول، 1375. 322 صفحه

قیمت: 15000 تومان

برگزيده فرج بعد از شدت

حسن بن اسعد دهستانی

تصحيح و فهارس از اسمعيل حاکمی

چاپ اول، 1372. در 240 صفحه  

قیمت: 5000 تومان  

 

شرح سی قصيده ناصر خسرو

دکتر مهدی محقق

چاپ بیست و یکم 1396. 348 صفحه

قیمت: 15000  تومان 

 

راههای نفوذ زبان فارسی

درفرهنگ و زبان عرب جاهلی

دکتر اذر تاش اذر نوش

 چاپ دوم 1372. د ر280 صفحه

قیمت: 10000 تومان

 

جامی  

تحقیقات در تاریخ و احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعرا

علی اصغر حکمت

 چاپ سوم 1386، 408 صفحه

قیمت:  12000 تومان

 

زنگی نامه (شش رساله و مقاله و مناظره)

محمد بن محمود بن محمد زنگی بخاری

به کوشش ايرج افشار

چاپ اول، 1372. 254 صفحه

قیمت: 10000 تومان

هژده گفتار (مجموعه مقالات)

دکتر مصطفی مقربی

چاپ اول، 1375. 223 صفحه

قیمت: 10000 تومان

الترجمه و النقل عن الفارسيه

دکتر محمد محمدی ملايری

قیمت: 15000 تومان

روش نويسندگان بزرگ معاصر

حسين رزمجو

چاپ سوم، 1371. 223صفحه  

قیمت: 5000 تومان

   

 

الادب الفارسی

دکتر محمد محمدی ملايری

چاپ دوم، 1374. 343 صفحه

قیمت: 15000 تومان