ادبیات داستانی

 

رستاخیز

لئون تالستوی

ترجمه اسکندر ذبیحیان

چاپ دوم، 1392. 800صفحه

قیمت: 30000 تومان

 

 مجموعه آثار چخوف  (دوره 10 جلدی)

(برگزيده بهترين ترجمه در پانزدهمين دوره کتاب سال)

ترجمه سروژ استپانيان، ناهید کاشی چی 

 داستانهای کوتاه در 4 مجلد  

 جزیره ساخالین

 نمایشنامه ها در 2 مجلد

 نامه های چخوف در 3 مجلد
ژوزف بالسامو
4 جلدی
الکساندر دوما
ترجمه قاسم صنعوی
چاپ اول، 1388
قیمت: 55000 تومان

کنت مونت کریستو
دوره 3جلدی 
الکساندر دوما
ترجمه ماه منیر مینوی
چاپ سوم، 1388
قیمت: 45000 تومان

شب های تهران  

غزاله عليزاده

چاپ پنجم، 1392. 600 صفحه

قیمت: 25000 تومان

خانه ادريسيها  

غزاله عليزاده

چاپ هشتم، 1396. 608 صفحه 

 قیمت: 43000 تومان

داستانهای دل انگيز ادبيات فارسی

دکتر زهرا خانلری

چاپ نهم، 1395.  224 صفحه

 قیمت: 17000 تومان

 

 

دو منظره و داستانهای دیگر

غزاله عليزاده

چاپ چهارم 1396. 536 صفحه

قیمت: 36000 تومان

يادداشتهای روزانه ايرلند

هاينريش بل

ترجمه منوچهر فکری ارشاد

چاپ اول ، 1373. 127 صفحه

قیمت: 5000 تومان

کشتن مرغ مينا

هارپرلی

ترجمه فخر الدين مير رمضانی

چاپ دوم، 1370. در380 صفحه

قیمت:  9000 تومان

ماجراهای حيرت انگيز بارن فن مون هاوزن

گ. بورگ

ترجمه سروژ استپانيان

چاپ اول، 1373. 200 صفحه

قیمت : 5000 تومان

 بادبادک ها

رومن گاری

ترجمه ماه منیز مینوی

چاپ چهارم، 1396، 336 صفحه

قیمت: 17000 تومان

مردی که حرف میزند

ماریو وارگاس یوسا

ترجمه قاسم صنعوی

چاپ سوم، 1393. در264 صفحه

قیمت:  11000 تومان

 

گذر از رنجها (دوره 3 جلدی)

آلکسی تولستوی

ترجمه سروژ استپانیان

چاپ دوم، 1389. در1440 صفحه

 

مملکت ناراضی ها

خسرو شاهانی

چاپ اول، 1377. در340 صفحه

قیمت: 10000 تومان

در کارگاه نمد مالی(در 3 جلد)

خسرو شاهانی

چاپ اول،  1380، 1364 صفحه

قیمت: 35000 تومان

آموک و نامه ای از یک زن ناشناس

اشتفان تسوايک

ترجمه دکتر جواد شيخ الاسلامی

چاپ اول،1364. 232 صفحه

قیمت:  8000 تومان

ماجرای جوانی يک استاد و

بيست و چهار ساعت از زندگانی يک زن

اشتفان تسوايک

ترجمه دکتر جواد شيخ الاسلامی

چاپ اول، 1364. 284 صفحه

قیمت: 8000 تومان

مجموعه داستانهای کوتاه ايران و جهان:

جلد1: به کوشش اصغر الهی و صفدر تقی زاده

قیمت: 5000 تومان

جلد3: مهدی قريب و محسن باقرزاده

قیمت:  5000 تومان  

جلد 5:  محمد ايوبی و محسن باقرزاده

قیمت: 5000 تومان

جلد6: فتح اله بی نیاز و محسن باقرزاده

قیمت: 5000 تومان

عطش ماندگار
فتح اله بی نیاز
چاپ اول، 1381
قیمت: 3000 تومان
   

دختر ملکه سبا

جکی لیدن  

ترجمه رضوان صدقی نژاد

چاپ اول، 1386

قیمت: 5000 تومان