هنر

هنر و جامعه

روژه باستید

ترجمه غفار حسینی

چاپ دوم، 1396. 312 صفحه

قیمت: 28000 تومان


 

ادبیات نمایشی در ایران (3 جلدی)

جمشید ملک پور

جلد اول: نخستین کوششها تا دوره قاجار

جلد دوم: دوران انقلاب مشروطه

جلد سوم:  ملی گرایی در نمایش (دوران رضا شاه)

 

ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی

ارنست فیشر

ترجمه فیروز شیروانلو

چاپ هفتم، 1386. 408 صفحه

قیمت: 20000 تومان

هنر و جامعه در جهان ایرانی  

 ترجمه و ویرایش زیر نظر دکتر احسان اشراقی

به کوشش شهریار عدل

چاپ اول، 1379. 396 صفحه. اندازه قطع رحلی 

 قیمت: 30000 تومان

پوشاک بین النهرین و مصر باستان

آزیتا مصباح

چاپ اول، 1385

قیمت: 15000 تومان

تاریخ لباس  

( 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان)

روت ترنر ـ ویل کاکس

ترجمه شیرین بزرگمهر

چاپ هفتم، 1396

بها: 35000 تومان

طراحی با قلم و مرکب

غلامحسین نامی

چاپ دوم، 1385. 184 صفحه

 قیمت: 10000 تومان

مبانی هنرهای تجسمی  

غلامحسین نامی 

چاپ یازدهم،  1396

قیمت: 22000 تومان

موسیقی و تئاتر در هرات

نصرالدین سلجوقی

چاپ اول، 1383. 336 صفحه

قیمت: 20000 تومان

سنت و تحول در موسیقی ایرانی  

ژان دورینگ

ترجمه سودابه فضائلی

چاپ اول، 1383. 312 صفحه

 

 

طرح های ونگوگ  

اوروان اویتر

ترجمه پرویز رضایی

چاپ اول 1376، 97 صفحه

قیمت با جلد زرکوب: 9000 تومان

هنر اسلامی  

ارنست کونل

ترجمه هوشنگ طاهری

چاپ هفتم، 1387

قیمت: 15000 تومان

   

چشم انداز امپرسیونیسم
ساران الکساندریان
ترجمه پرویز رضایی
چاپ اول، 1388. 200 صفحه
قیمت:  6000 تومان