سفرنامه

 

 

سفرنامه جیمز موریه

ترجمه ابوالقاسم سری  

سفر یکم (از راه ایران، ارمنستان و آسیای صغیر به قسطنطنیه)

سفر دوم (ایران، ارمنستان و آسیای صغیر)

بها با جلد زرکوب: 40000 تومان

 

 سفرنامه شاردن(متن کامل در 5 مجلد)

شواليه شاردن

ترجمه زنده نام استاد اقبال يغمائی

چاپ اول، 1375. در1972 صفحه

چاپ دوم منتشر می شود.

 

سفر نامه کروسينسکی

عبد الرزاق دنبلی

به تصحيح مريم مير احمدی

چاپ اول، 1363. در128 صفحه

بها: 5000 تومان

 

 

 

اژدهای دو سر(ويتنامی که من ديدم)

شاهرخ محمدی ملايری

چاپ اول، 1374. در175 صفحه

بها با جلد زرکوب:4000 تومان

 

بر ساحل کوير نمک

عبد الکريم حکمت يغمايی

چاپ اول، 1370. در496 صفحه

بها با جلد زرکوب:  8000 تومان

 

 

سفارتنامه های ايران

محمد امين رياحی

چاپ اول، 1368. در446 صفحه

بها با جلد زرکوب:  15000 تومان

 

 

 

 

 

 سفرنامه امین الدوله

با مقدمه دکتر علی امینی  

ویراست اول، چاپ دوم، 1390

بها: 15000 تومان