سفرنامه

 سفرنامه جیمز موریه (2 جلدی)

ترجمه ابوالقاسم سری  

سفر یکم (از راه ایران، ارمنستان و آسیای صغیر به قسطنطنیه)

سفر دوم (ایران، ارمنستان و آسیای صغیر)

قیمت: 40000 تومان

سفرنامه شاردن (متن کامل در 5 مجلد)

شواليه شاردن

ترجمه زنده نام استاد اقبال يغمائی

چاپ  دوم، 1393. 1972 صفحه

قیمت: 150000 تومان

سفرنامه امین الدوله

با مقدمه دکتر علی امینی  

ویراست اول، چاپ دوم، 1390

قیمت: 25000 تومان

سفر نامه کروسينسکی

عبد الرزاق دنبلی

به تصحيح مريم مير احمدی

چاپ اول، 1363. 128 صفحه

قیمت: 8000 تومان

بر ساحل کوير نمک

عبد الکريم حکمت يغمايی

چاپ اول، 1370. 496 صفحه

 

سفارتنامه های ايران

محمد امين رياحی

چاپ اول، 1368. 446 صفحه

قیمت:  25000 تومان

اژدهای دو سر(ويتنامی که من ديدم)

شاهرخ محمدی ملايری

چاپ اول، 1374. 175 صفحه

قیمت: 4000 تومان