تاریخ و فرهنگ ایران باستان

یونانیان و بربرها (دوره 15 جلدی)

 روی دیگر تاریخ

امیرمهدی بدیع

قیمت: 350000 تومان

تاریخ هخامنشیان  (دوره 15 جلدی)

 گزارش های کارگاه پژوهشی  تاریخ هخامنشی دانشگاه خرونینگن هلند

ترجمه: مرتضی ثاقب فر

 قیمت: 395000 تومان

هزاره‌هاي گمشده (دوره 5 جلدی)
دکتر پرویز رجبی

 

 

              تاریخ و فرهنگ ايران  (دوره 6 جلدی)

در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصراسلامی

دکتر محمد محمدی ملايری

قیمت: 220000 تومان

دین مهر در جهان باستان

(مجموعه گزارش های دومین کنگره بین المللی مهرشناسی)

ترجمه مرتضی ثاقب‌فر

چاپ اول، زمستان 1385، 660 صفحه

قیمت: 55000 تومان

دین مهر در جهان باستان

(مجموعه گزارش های اولین کنگره بین المللی مهرشناسی)

ترجمه مرتضی ثاقب‌فر

چاپ اول، زمستان 1393

قیمت: 55000 تومان

شاهنشاهی ایران

 پیروزی عربها و فرجام شناختی زرتشتی

تورج دریایی

ترجمه  شهرام جلیلیان

چاپ اول، 1393

قیمت: 15000 تومان

 کوروش بزرگ

 تورج دریایی

ترجمه  آذردخت جلیلیان

چاپ اول، 1393

قیمت: 8000 تومان

 ساسانیان

 تورج دریایی

ترجمه شهرناز اعتمادی

چاپ اول، 1393

قیمت: 15000 تومان

گزارش شطرنج

 تورج دریایی

ترجمه شهرام جلیلیان

چاپ اول، 1393

قیمت: 10000 تومان

تاریخ ایلام

 ماتیو ولفگانگ استولپر

ترجمه شهرام جلیلیان

چاپ اول، 1389

قیمت: 8000 تومان

شهرستانهای ایرانشهر

 تورج دریایی

ترجمه شهرام جلیلیان

چاپ اول، 1388

قیمت: 8000 تومان

مینوی خرد

 دکتر احمد تفضلی

 به کوشش ژاله آموزگار

چاپ ششم، 1397

قیمت: 12000 تومان

بندهش

 فرنبغ دادگی

گزارنده: مهرداد بهار

چاپ پنجم، 1395

قیمت: 15000 تومان

ارداویرافنامه

(بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی)

دکتر رحیم عفیفی

چاپ چهارم، 1397

قیمت: 15000 تومان

 ارداویرافنامه (متن انتقادی پهلوی)

کیخسرو دستورجاماسبجی جاماسپ آسا

با مقدمه کتایون مزداپور

چاپ دوم، 1391

 

                فرهنگ ایرانی پیش از اسلام                 

  و آثار آن  در تمدن اسلامی و عربی

دکتر محمد محمدی ملايری

چاپ هفتم 1396؛ 384 صفحه

قیمت: 35000تومان

نوروز جمشید

(پژوهشی نوین از پیدایش نوروز)

جواد برومند سعید

چاپ دوم، 1388

قیمت: 15000 تومان